Beleggen in de grootste en belangrijkse aandelen ter wereld

 

 

Let op

Vanwege een technische storing zijn de rendementen en koersgegevens bijgewerkt t/m 8 november. We werken hard aan een oplossing.
Excuses voor het ongemak.

Aankopen
Voor nieuwe participanten

Bijkopen
Voor bestaande participanten

Indicatieve afgifteprijs per 21-06-2024:
8,69810

Over het fonds

Het Global Titans Fund belegt in aandelen van de grootste en belangrijkste bedrijven ter wereld. De doelstelling van het fonds is het behalen van vermogensgroei door te beleggen in laagvolatiele aandelen uit verschillende economische blokken: Europa, de VS, Japan en China. 

Het fonds is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in Amsterdam.

 

Uitleg over het fonds

Actief beleid

Het fonds wordt actief beheerd door Wijs & van Oostveen Fund Management. Het fonds kiest met name voor aandelen met een lage volatiliteit. Een ander belangrijk aspect is een optimale geografische verdeling.

Voor wie?

Het fonds is met name geschikt voor beleggers die breed gespreid in aandelen van de grootste en belangrijkste bedrijven willen beleggen.

De beheerder

Het Global Titans Fund wordt beheerd door Wijs & van Oostveen Fund Management, een 100% zustervennootschap van Wijs & van Oostveen. Wijs & van Oostveen heeft meer dan 35 jaar ervaring op het gebied van vermogensbeheer, beleggingsadvies, execution only en het beheer van beleggingsfondsen. Andere fondsen die beheerd worden door Wijs & van Oostveen Fund Management zijn het Dynamic Euro Bond Fund, ABS Fund en Bright New World Fund.

Aankopen

Aan- en bijkopen

Het aankopen van participaties kan elke week. Opdrachten opgegeven tot en met zondag worden in de week erna uitgevoerd. De uitvoering vindt plaats tegen de waarde van de participaties per dinsdag en wordt geboekt in uw portefeuille per woensdag. De transactie is uiterlijk vrijdag zichtbaar in uw portefeuille. De minimale eerste inleg is € 10.000,-

Klik hier als u wilt aankopen>>

Bent u al participant, dan kunt u bijkopen vanaf € 100,-.

Klik hier als u wilt bijkopen>>

Ook fiscaal vriendelijk

Dit beleggingsfonds is zowel geschikt voor mensen die fiscaal vriendelijk pensioenkapitaal (lijfrente) willen opbouwen als voor mensen die zonder hulp van de fiscus hun kapitaal willen laten groeien.

Koers en Rendement

Indicatieve afgiftekoers Global Titans Fund per 21-06-2024: € 8,69810

Onderstaande grafiek geeft de rendementen van het W&O Europees Aandelenfonds over verschillende periodes weer.

RENDEMENT 1JR
9,2% *

  • Global Titans Fund

* 1-jaarrendement
Het rendement van het fonds is berekend over de afgelopen 12 maanden op grond van de rendementsontwikkeling van de financiële instrumenten binnen het fonds.

** Zie de grafiek:

De startdatum van het fonds is 15 november 2018.

Vanaf 30 januari 2020 wordt de intrinsieke waarde van het Global Titans Fund op iedere beursdag indicatief vastgesteld. Vóór 30 januari 2020  werd de intrinsieke waarde alleen vastgesteld op de handelsmomenten van het fonds; op de eerste en derde dinsdag van de maand. Hierdoor laat de curve voorafgaand aan 30 januari 2020 ten opzichte van na 30 januari 2020 een ander verloop zien.

Het Global Titans Fund is een beleggingsfonds met een open-end karakter en is geregistreerd bij de AFM in Amsterdam. Uw aankoopbeslissing dient te worden genomen op grond van het prospectus, welke u tezamen met het Essentiële-informatiedocument  hier kosteloos kunt downloaden. Deze documenten bezitten informatie over het product, de kosten en de risico's. Vraag erom en lees deze documenten voordat u het product koopt. Voor uitleg over de risicometer kunt u hier terecht. In het verleden behaalde rendementen vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Kosten

 Aankoop van participaties 0,5% van de afgifteprijs
 Verkopen van participaties 1,25% van de afgifteprijs
 Beheervergoeding         

Wijs & van Oostveen Fund Management is de beheerder van het Global Titans Fund. Voor het beheer ontvangt Wijs & van Oostveen Fund Management een vergoeding van 0,9% per jaar. Deze vergoeding wordt betaald door het fonds.

Transactievergoeding Om de transactiekosten bij aan- en verkoop van financiële instrumenten en de verwerking van dividenden en couponrentes te dekken, ontvangt de beheerder een vaste vergoeding van 0,15% op jaarbasis. Deze vergoeding wordt betaald door het fonds
Switchkosten

Voor de aankoop wordt 0,5% over de waarde van het aankoopbedrag in rekening gebracht.

Voor de verkoop wordt 0,5% over de waarde van het verkoopbedrag in rekening gebracht, indien de waarde van dit verkoopbedrag de waarde van het aankoopbedrag overschrijdt.

Voor de verkoop wordt niets in rekening gebracht, indien de waarde van het verkoopbedrag niet de waarde van het aankoopbedrag overschrijdt. 

Leest u voor een volledig overzicht van de kenmerken, de risico's en de kosten van het Global Titans Fund het prospectus en het Essentiële-informatiedocument

Dit is een reclame. Het Global Titans Fund is een actief beheerd beleggingsfonds, bezit een open-end karakter en is geregistreerd bij de AFM in Amsterdam. Uw aankoopbeslissing dient te worden genomen op grond van het prospectus, welke u tezamen met het Essentiële-informatiedocument hier kosteloos kunt downloaden. Deze documenten bezitten informatie over het product, de kosten en de risico's. Vraag erom en lees deze documenten voordat u het product koopt. Voor uitleg over de risicometer kunt u hier terecht. In het verleden behaalde rendementen vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Om deze website optimaal te kunnen ervaren adviseren wij het gebruik van cookies. Zie details